เกี่ยวกับเรา
บริษัท อินเตอร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งแผ่น
อลูมิเนียมคอมโพสิต สำหรับผนังอาคาร (aluminium composite panel for wall-cladding)ภาย
ใต้ Brand "SEVEN" และ "ALCOTOP" แผ่นโพลีคาร์บอเนต สำหรับทำหลังคา กั้นห้อง (polycar

bonete sheet for roofing) ภายใต้ Brand "TWINLITE" และ "GLOBAL"
การใช้งาน
ใช้สำหรับงานตกแต่งอาคาร สำนักงาน บ้านพักอาศัย ทั้งภายในและภายนอก
นโยบาย
บริษัทฯ เลือกสรรสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ โดยคำนึงถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลมีการ
รับประกันคุณภาพโดยผู้ผลิต และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำที่น่าเชื่อถือการบริการเป็น
อีกปัจจัยที่บริษัทฯให้ความสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด รวมถึงความรับผิดชอบต่อความบกพร่อง
ของสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกัน
การตอบรับของลูกค้า
จากความตั้งใจเลือกสรรวัสดุและการบริการที่น่าเชื่อถือ ทำให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับและ

เลือกใช้ในโครงการจำนวนมากทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน